Ptaki
i nietoperze
pożyteczni lokatorzy
naszych budynków

Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zagrożeń wynikających
z prac remontowo-budowalnych dla stanu populacji synantropijnych
gatunków ptaków i nietoperzy oraz ich sieglisk - Edycja II

Zabudowa pochłania coraz większe tereny. Jest coraz więcej miast, a coraz mniej dzikiej natury.
Tym bardziej ważne jest, by chronić te resztki przyrody, które pozostają w miastach. Zwierzęta mające swoje siedliska w budynkach stanowią bardzo ważny element ubogich, miejskich ekosystemów. Co więcej: pełnią w nich pożyteczną dla człowieka rolę, redukując liczbę uciążliwych owadów.

Inwentaryzacje
siedlisk

Wykonanie poprawnej inwentaryzacji wymaga solidnego przygotowania teoretycznego, znajomości gatunków, z którymi mamy do czynienia, doświadczenia w terenie a także zastosowania odpowiednich metod i narzędzi. Ptaki i nietoperze zajmują niemalże każdy budynek, nawet w tych zupełnie nowych bardzo szybko powstają ubytki, które jeżeli tylko nadają się do zasiedlenia są zajmowane przez te zwierzęta.

Więcej informacji »

Tworzenie
siedlisk
zastępczych

Podstawowym rozwiązaniem powinno być pozostawianie zajmowanych przez ptaki i nietoperze miejsc nietkniętymi, dopiero w ostateczności należy rozpatrzyć zniszczenie siedlisk i zastąpienie ich skrzynkami.

Więcej informacji »

Interwencje

Każdy może uratować zagrożone zwierzęta, ponieważ prawo jest po ich i naszej stronie. Chcąc działać skutecznie nie trzeba być przyrodnikiem, specjalistą. Najważniejsza jest determinacja, pewność siebie i wytrwałość. Należy także znać przepisy, na które trzeba będzie się powoływać oraz podstawowe zasady prowadzenia interwencji

Więcej informacji »

pobierz PRZEWODNIK DO INWENTARYZACJI
ORAZ OCHRONY PTAKÓW I NIETOPERZY
ZWIĄZANYCH Z BUDYNKAMI

pobierz plik